Follow by Email

Monday, April 07, 2008

Nur Iman Cahaya HidayahNUR... IMAN.....


Hidup dan keazaman perlu seiring mencari erti hidup mengejar Nur Ilahi. Insan boleh berkata apa sahaja."aku nak buat tu, aku nak buat ni". Tetap mampukan kita lakukan kalau rasa hati dan nafsu mengatasi minda. Siapakah kita tanpa Nur Ilahi. Siapakah kita kalau tidak mencari dan mengenal Allah dengan sepenuh hati.

"Ya Allah Ku Pohon Kasih Sayangmu Ku Mohon Kekuatan Hati Iman Dan Taqwa. Agar bisa aku meneruskan kehidupanku dengan hanya bertonggakkan Allah yang satu agar aku kuat menentang badai duniawi yang melekakan di dalam menuju akhrawi". Ya ALLah Ya Rahman Ya Rahim Lindungilah Aku Keluargaku Keturunananku saudara sesama Islamku dari segala bencana dan Musibah di dunia dan akhirat Ya ALLAH".

Doa Mohon Kesejahteraan Dunia Akhirat

Al Baqarah : 201 : Terjemahnya: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan didunia dan kebaikan diakhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.

AL A'raf :156 : Terjemahnya : Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan didunia ini dan diakhirat, sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau.

Doa Mohon Kesejahteraan Dunia Akhirat

Al Baqarah : 201 : Terjemahnya: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan didunia dan kebaikan diakhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.

AL A'raf :156 : Terjemahnya : Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan didunia ini dan diakhirat, sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau.

Doa Mohon Ketabahan Hati/Iman

Al Baqarah : 250 : Terjemahnya : Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.

Ali Imron : 147 : Terjemahnya : Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami serta tolonglah kami terhadap kamu yang kafir.

Doa Mohon Keringan Beban dan Ampunan

Al Baqarah : 286 : Terjemahnya : Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya, Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami menanggungnya. Beri kami, ampuni kami dan rahmatilah kami, Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.

Doa Mohon Terhindar dari Kesesatan

Ali Imron : 8 : Terjemahnya : Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan limpahkanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya Engkaulah pemberi (anugerah).

Doa Mohon Ampun & Rahmat, dll.

Ali Imron : 16 : Terjemahnya : Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka.

Al A'raf : 155 : Terjemahnya : Ya Tuhanku, ampunilah saya dan saudara saya dan masukkanlah kami kedalam rahmat Engkau, karena Engkau adalah yang paling Maha Penyayang. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, karena Engkau adalah Pemberi ampun yang sebaik-baiknya.

Al Mukminun : 109 : Terjemahnya : Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat yang paling baik.

Al Mukminun : 118 : Terjemahnya : Ya Tuhanku berilah ampunan dan rahmat, karena Engkau adalah Pemberi rahmat yang paling baik.

Al A'raf : 23 : Terjemahnya : Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri dan jika Engkau tidak mengampuni kami an meberi rahmat kepada kami, pastilah kami menjadi orang yang merugi.

Al A'raf : 143 : Terjemahnya : Maha suci Engkau, aku bertaubat dan aku orang yang pertama beriman.

Hud : 47 : Terjemahnya : Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari permohonan yang aku tiada ketahui (hakekatnya). Dan sekiranya Engkau tidakmemberi ampun kepadaku, dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadku, niscaya akau akan menjadi orang yang merugi.

Ibrahim : 41: Terjemahnya : Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya perhitungan (hari kiamat).

Attahrim : 8 : Terjemahnya : Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Nuh : 28 : Terjemahnya : Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan orang yang masuk kerumahku dengan beriman serta semua orang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang dhalim itu selain kebinasaan.

Al Baqarah : 32 : Terjemahnya : Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Doa Mohon Keturunan, Anak/Istri/Suami Yang Sehat/Sholeh, Bahagia dan Jodoh

Ali Imron :38 : Terjemahnya : Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar kan doa.

Al A'raf : 189 : Terjemahnya : Sungguh, jikalau Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur.

Al Anbiya : 89 : Terjemahnya : Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah waris yang paling baik.

Al Furqan : 74 : Terjemahnya : Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang taqwa.

Ash Shafaat : 100 : Terjemahnya : Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang tergolong shaleh.

Doa Mohon Dimasukkan Golongan Orang Beriman

Ali Imron : 53 : Terjemahnya : Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti Rasul, karena itu masukkanlah kami kedalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah).

Al Maidah : 83 : Terjemahnya : Ya Tuhan kami, kami telah beriman maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi skasi (atas kebenaran Al Quran dan Nabi Muhammad SAW).

Doa Mohon Bebas Siksa Api Neraka/Kehinaan, Mohon Ampun dan Husnul Khatimah

Ali Imron : 191-194 : Terjemahnya : Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan (alam) ini sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan kedalam neraka, sungguh telah Engkau hinakan dia, dan tidak ada bagi orang-orang yang dholim itu seorang penolongpun. Ya Tuhan kami, kami telah mendengar penyeru yang mengajak : Berimanlah kalian kepada Tuhanmu. Maka kami telah beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan wafatkanlah kami bersam orang-orang yang abror (banyak berbakti). Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau jajnikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau dan janganlah Engkau hinakan kami dihari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak pernah menyalahi janji.

Al Furqon : 65 : Terjemahnya : Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal

Doa Mohon Perlindungan dari Orang Dholim dan Mohon Pemimpin Yang Adil

An Nissa : 75 : Terjemahnya : Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri yang dholim penduduknya ini, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau dan berilah kami penolong dari sisi Engkau.

Yunus : 85-86 : Terjemahnya : Kepada Allahlah kami bertawakal, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang dholim dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari (tipu daya) orang-orang kafir.

Al Muntahanah : 4-5 : Terjemahnya : Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir dan ampunilah kami ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Al Qashash : 21 : Terjemahnya : Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang dholim itu.

Doa Mohon Tidak Termasuk Orang Dholim

Al A'raf : 47 : Terjemahnya : Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim.

Al Mukminun : 93-94: Terjemahnya : Ya tuhanku, jika Engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Tuhanku maka janganlah Engkau jadikan aku berada diantara orang-orang yang dholim.

Doa Minta Husnul Khotimah

Al A'raf : 126 : Terjemahnya : Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri (Islam).

Yusuf : 101 : Terjemahnya : Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang shaleh.

Doa Mohon Kelapangan Dada

Thoha : 25-28 : Terjemahnya : Ya Tuhanku, lapangkanlah urusanku dan hilangkanlah kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku.

Thoha : 33-35 : Terjemahnya : Agar kami dapat bertasbih kepada Engkau, dan banyak mengingat Engkau, sesungguhnya Engkau adalah Maha Mengetahui (keadaan kami)

Doa Mohon Tambah Ilmu

Thoha : 114 : Terjemahnya : Ya Tuhan kami, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.

Asysyuara : 83 : Terjemahnya : Ya Tuhan kami, berilah aku ilmu dan masukkanlah aku kedalam golongan orang-orang yang sholeh.

Doa Mohon Disembuhkan Dari Penyakit

Al Anbiya : 83 : Terjemahnya : (Ya Tuhanku), aku ini tengah ditimpa malapetaka (penyakit) dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang diantara semua penyayang.

Doa Mohon Rezki

Ibrahim : 37 : Terjemahnya : Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan keluargaku dilembah yang tidak ada tanaman apaupn didekat bait Engkau yang dimuliakan. Ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati-hati manusia tertarik kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur.

Al Qashash : 24 : Terjemahnya : Ya Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan sesuatu kebaikan (rizki) yang Engkau turunkan kepadaku.

Doa Mohon Ditetapkan Dalam Ibadah

Ibrahim : 40 : Terjemahnya : Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang selalu mendirikan sholat, Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.

Doa Mohon Rahmat Bagi Orang Tua

Al Isra : 24 : Terjemahnya : Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.

Doa Mohon Tempat Yang Baik

Al Isra : 80 : Terjemahnya : Ya Tuhanku, masukkanlah aku pada tempat masuk yang benar (baik) dan keluarkanlah aku dengan cara yang baik dab berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuatan yang menolong.

Al Mukminun : 29 : Terjemahnya : Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.

Doa Mohon Kemenangan

Al Anbiya : 112 : Terjemahnya : (Muhammad) berkata: "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil [976]. Dan Tuhan kami ialah Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Yang dimohonkan pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu katakan".

Al A'raf : 89 : Terjemahnya : Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak (adil) dan Engkaulah Pemberi keputusan yang sebaik-baiknya.

Asy Syuara : 117-118 : Terjemahnya : Nuh berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku; maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mu'min besertaku.

Az Zumar : 46 : Terjemahnya : Katakanlah: "Wahai Allah, Pencipta langit dan bumi, Yang mengetahui barang ghaib dan yang nyata, Engkaulah Yang memutuskan antara hamba-hamba-Mu tentang apa yang selalu mereka memperselisihkannya.

Doa Mohon Perlindungan Dari Godaan Syetan

AL Mukminun : 97-98 : Terjemahnya : Dan katakanlah: "Ya Tuhanku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung (pula) kepada Engkau ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku."

Doa Mohon Nama Baik Setelah Meninggal dan Pewarisnya

Asy Syuara : 83,84,85,87,88 : Terjemahnya : (Ibrahim berdo'a): "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh keni'matan, dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, (yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna.

Doa Syukur

An Naml : 19 : Terjemahnya : "Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri ni'mat Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh".

Al Ahqaf : 15 : Terjemahnya : Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo'a: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri ni'mat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.

Doa Minta Pertolongan

Al Mukminun : 26 : Terjemahnya : Nuh berdo'a: "Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku."

Al Ankabut : 30 : Terjemahnya : Luth berdo'a: "Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu".

Mendoakan Orang Mukmin

Al Mukminun : 7-9 : Terjemahnya : (Malaikat-malaikat) yang memikul 'Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan): "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala,Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga 'and yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka, dan isteri-isteri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, dan peliharalah mereka dari (balasan) kejahatan. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari (pembalasan) kejahatan pada hari itu maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang besar".

Al Hasyir : 10 : Terjemahnya : "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."

Doa Mohon Diterima Amal Baik

Al Baqarah : 127 : Terjemahnya : Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Doa Minta Diterima Segala Doa

Maryam : 48 : Terjemahnya : dan aku (Ibrahim) akan berdo'a kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdo'a kepada Tuhanku".

Doa Minta Petunjuk

Al Qashash : 22 : Terjemahnya : Dan tatkala ia menghadap kejurusan negeri Mad-yan ia (Musa) berdo'a (lagi): "Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar".

Al Kahfi : 10 : Terjemahnya : (Ingatlah) tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdo'a: "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)."

Al Kahfi : 24 : Terjemahnya : "Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya dari pada ini".

Musafir Di Bumi Bertuah...